Sprječavanje sukoba interesa između javnog i privatnog interesa

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2023
Članak:
Sprječavanje sukoba interesa između javnog i privatnog interesa
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:
Hashtags: