Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2023
Članak:
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Stranica:
48.
Autor/i:
Sažetak:

Priredila: Dr. sc. Nada DREMEL, ovl. rač. i ovl. por. savj.

Hashtags: