Koncesije na pomorskom dobru u vrtlogu nacionalne pravne tradicije i prava EU-a

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Koncesije na pomorskom dobru u vrtlogu nacionalne pravne tradicije i prava EU-a
Stranica:
10.
Autor/i:
Autori: Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Monika RAKITNIČAN , mag. iur.
Luka OREŠKOVIĆ , stud. iur.
Sažetak:

Unatoč brojnim raspravama u svijetlu donošenja novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, malo se pozornosti obraća na problematiku uređenja koncesija na pomorskom dobru. U članku se daje prikaz nacionalnog i europskog zakonodavstva koje se tiče različitih vrsta koncesija te se ističe neusklađenost nacionalnog koncepta koncesija na pomorskom dobru s konceptom koncesija u pravu EU-a. On je na nespretan način implementiran u hrvatsko zakonodavstvo, stvarajući nejasnoće u tome koji se propisi trebaju primjenjivati na koncesije na pomorskom dobru. Autori svoja stajališta potkrjepljuju i recentnom sudskom praksom Suda EU-a, a naglašavaju i potrebu za jasnijim uređenjem ove problematike u budućnosti svrhovitim i koherentnim zakonskim izmjenama.

  1. Uvod
  2. Kratko o povijesnom razvoju koncesija na pomorskom dobru
  3. Direktiva i Zakon o koncesijama
  4. Koncesije u europskom i hrvatskom pravu
  5. Tretman pomorskog dobra u pravu EU-a
  6. Umjesto zaključka – može li se bez koncesije na pomorskom dobru
Hashtags:
#Koncesije, #PomorskoDobro, #ZakoOKoncesijama