Prijedlog izmjena Zakona o sudskim pristojbama

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Prijedlog izmjena Zakona o sudskim pristojbama
Stranica:
0.
Autor/i:
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

U ožujku 2023. godine u Hrvatskom saboru prihvaćen je Prijedlog zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama. Predloženim izmjenama nastoje se, u prvom redu, riješiti neke dvojbe iz prakse. Među značajnijim novinama ističe se širenje liste osoba odnosno slučajeva za koje vrijedi oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe te posebno propisivanje umanjenja pristojbene obveze u zemljišnoknjižnom postupku. Predlaže se i usklađivanje novčanih iznosa iskazanih u Zakonu o sudskim pristojbama u kunama s uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. U radu se razmatraju predložene intervencije u Zakon o sudskim pristojbama.

  1. Uvodne napomene
  2. Nastanak pristojbene obveze i pojam pristojbenog obveznika
  3. Umanjenje pristojbene obveze u zemljišnoknjižnom postupku
  4. Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi
  5. Vrijednost predmeta spora u slučaju njezine neodredivosti
  6. Usklađivanje iznosa u kunama s uvođenjem eura kao službene valute
  7. Zaključne napomene
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ProcesnoPravo, #SudskePristojbe