Provedba Zakona o ustanovama u kontekstu razrješenja ravnatelja školske ustanove

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Provedba Zakona o ustanovama u kontekstu razrješenja ravnatelja školske ustanove
Stranica:
74.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Novosti u Zakonu o ustanovama unesene su u čl. 39. st. 2. t. 5., osobito s motrišta koji utvrđuje opće uvjete za imenovanje ravnatelja ustanove.

U skladu s odredbama Zakona o ustanovama, ravnatelj školske ustanove, kao njezin zakonski zastupnik, može biti razriješen i prije isteka roka na koje je imenovan, a u slučajevima koji su propisani odredbom čl. 44. st. 2. toga Zakona. Tada je školski odbor ustanove obvezan razriješiti ravnatelja.

Novounesena odredba u čl. 39. st. 2. t. 5. Zakona o ustanovama čini predmet razmatranja ovog članka.

  1. Uvod
  2. Imenovanje ravnatelja prema Zakonu o ustanovama - opći uvjeti
  3. Zapreke za zasnivanje radnog odnosa prema ZOOOSŠ-u
  4. Prekršajne odredbe prema Zakonu o ustanovama
  5. Umjesto zaključka
Hashtags:
#RadniOdnosi, #RavnateljUstanove, #ŠkolskeUstanove, #Ustanove