Tumačenje ugovora

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Tumačenje ugovora
Stranica:
80.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Problematika tumačenja ugovora zastupljena je u Zakonu o obveznim odnosima u tek nekoliko članaka (319., 320A., 321.). Međutim, narav ugovornih obveznih odnosa da često u pratećim odredbama koje definiraju suugovaretelji ne mogu ili ne uspijevaju sve predvidjeti, ili pak da mogu rezultirati nejasnoćama, upućuje na to da je riječ o nečemu što se počesto pojavljuje. Stoga mali broj ZOO-ovih odredaba možda i ne predočava dovoljno o kakvom je praktično važnom, dalekosežnom i raširenom pitanju riječ. Kako se pitanje tumačenja ne pojavljuje samo u pravnom području u užemu smislu, nego i u svim vrstama poslovanja, RRiF i časopis Pravo i porezi počesto o tome zaprimaju pitanja, što naslućuje potrebu da se ta materija analizira i obradi u jednom članku. Stoga se u ovom članku razmatraju relevantna pitanja o tumačenju ugovora s obzirom na ZOO-ova pravila.

  1. Uvod
  2. Sporne odredbe prilikom provedbe ugovora
  3. Nejasne odredbe u posebnim slučajevima
  4. Izvansudsko tumačenje ugovora
  5. Zaključak
Hashtags:
#IzvansudkskoTumačenje, #ProvedbaUgovora, #SklapanjeUgovora, #ZOO