Namet u obveznom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Namet u obveznom pravu
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

U ovome se članku pruža kratki pregled uređenja nameta i darovanja s nametom u Zakonu o obveznim odnosima. Namet je uzgredni sastojak pravnog posla kojim se stjecatelju kod besplatnoga pravnog posla, u praksi najčešće kod darovanja, nameće kakva obveza koja ne smije biti konkurenta glavnoj činidbi, tj. činidbi iz besplatnoga pravnog posla. Zajedno s uvjetom i rokom, nalog se smatra takvim uglavkom koji je potrebno izrijekom odrediti ili ugovoriti da bi se smatrao uključenim u pravni posao. Ipak, jer se može odrediti samo uz besplatne pravne poslove, njegov doseg i praktična vrijednost kudikamo su manje izraženi od potonjih dvaju spomenutih sastojaka. Namet se najčešće određuje a da se izrijekom kao takav ne spominje, te se općenito najčešće pojavljuje uz darovanje, što to darovanje čini darovanjem s nametom.

  1. Uvod
  2. Pojam i pravna narav nameta
  3. Obvezatnost nameta
  4. Darovanje s nametom
  5. Zaključak
Hashtags:
#Darovanje, #Namet, #ZOO