Pitanja i odgovori

Časopis: Pravo i porezi - 5.2023
Članak:
Pitanja i odgovori
Stranica:
115.
Autor/i:
Sažetak:
  • Povrat PDV-a poreznom obvezniku iz RH iz treće zemlje
  • Porezno motrište isporuka usluga u treće zemlje s motrišta PDV-a
  • Porezno motrište primljenog predujma iz EU-a
  • Zadužnica – podnošenje na naplatu poslodavcu
  • Prestanak radnog odnosa izvanrednim otkazom u slučaju privremene nenazočnost na radu zbog bolesti
  • Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu zbog privremene nenazočnosti na radu zbog bolesti
Hashtags: