Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Konsolidacija godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Snježana BRKANIĆ PONGRAČIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Obveznici konsolidacije su matična društva te ona trebaju sastaviti i javno objaviti godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2022. godinu najkasnije u roku od 9 mjeseci od kraja poslovne godine. Poduzetnici kojima je poslovna godina jednaka kalendarskoj godini, godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2022. godinu trebaju dostaviti za potrebe javne objave najkasnije do 30. rujna 2023. godine. Matično društvo imalo je obvezu potrebu konsolidacije prijaviti registru GFI (FINA-i) najkasnije do 30. travnja 2023. godine za konsolidirane financijske izvještaje za 2022. godinu.

  1. Uvod
  2. Obveznici sastavljanja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
  3. Sadržaj i javna objava godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja
  4. Postupci sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja
  5. Valuta u kojoj se sastavljaju gkfi-ji za 2022. godinu
  6. Primjer konsolidacije godišnjih financijskih izvještaja
  7. Zaključak
Hashtags:
#Grupa, #Konsolidacija, #KonsolidiranaIzvješća, #MatičnoDruštvo, #OvisnoDruštvo