Osnivanje ustanove i darovanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Osnivanje ustanove i darovanja
Stranica:
57.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daju prijedlozi bilježenja osnivanja ustanove i darovanja u i izvan općeg proračuna. Iako smatramo da bi ulaganje u osnovnu imovinu ustanove bez koje ona prema posebnim propisima ne može početi obavljati djelatnost, u biti, imalo obilježje financijske imovine, u praksi se tako ne postupa. Pri darovanjima u / izvan općeg proračuna, ako je ono u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini, nikako se ne smiju izostaviti računi prihoda / rashoda.

  1. Osnivanje ustanove
  2. Darivanje trgovačkom društvu
  3. Darivanje dječjem vrtiću
Hashtags:
#Darovanje, #OsnivanjeUstanove, #ProračunskiKorisnici, #ProračunskoRačunovodstvo, #Ustanove