Dane pomoći i naplata prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Dane pomoći i naplata prihoda
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi te naplata prihoda posredovanjem kartičara. Kada neprofitna organizacija pruža pomoć fizičkoj osobi u potrebi, nije ta isplata uvijek oslobođena od plaćanja javnih davanja (poreza / prireza i doprinosa) pa stoga treba biti oprezan u ostvarenju tog cilja. Ta se pomoć u praksi gotovo uvijek naziva humanitarnom pomoći, no ona je to samo u propisima određenim uvjetima. Potraživanja koja su povezana s prihodima (u načelu recipročnim), mogu se naplatiti i uz posredovanje neke kartičarske kuće. Pri tome se ne smije smetnuti s uma da nastaju i rashodi povezani s tom uslugom koju kuća naplati samostalno putem prijeboja.

  1. Humanitarna pomoć
  2. Naplata putem kartičara
Hashtags:
#HumanitarnaPomoć, #NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo