Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima
Stranica:
63.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U skladu s odredbama Zakona o radu, plaća je primitak radnika koju je ostvario radom u određenom mjesecu. Svota plaće te dospijeće plaće za isplatu uređeno je ugovorom o radu, pravilnikom o radu i kolektivnim ugovorom. Plaća se, u pravilu, isplaćuje nakon obavljena rada, odnosno u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Doprinosi iz i na plaću te porez na dohodak i prirez obračunavaju se prilikom isplate plaće, a ako plaća nije isplaćena za prethodni mjesec, obveza poslodavca je obračunati navedena javna davanja najkasnije posljednji dan u mjesecu bez isplate neto-plaće. Bez obzira na to je li plaća isplaćena u dospijeću ili nije, poslodavac je o tome obvezan izvijestiti Poreznu upravu putem Obrasca JOPPD s određenim oznakama. Više o tome objašnjavamo u primjerima u ovom članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Osnovice, stope i rokovi plaćanja doprinosa i poreza na dohodak vezanih za plaću
Hashtags:
#JOPPD, #NeisplataPlaće, #ObračunPlaće, #Plaća