Olakšice kod prvog zapošljavanja radnika i stručnog osposobljavanja za rad

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Olakšice kod prvog zapošljavanja radnika i stručnog osposobljavanja za rad
Stranica:
71.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Poslodavci koji sklapaju ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju za rad s osobom koja se prvi put zapošljava, odnosno prvi put sklapa ugovor o stručnom osposobljava za rad bez zasnivanja radnog odnosa, oslobođeni su plaćanja doprinosa za zdravstveno osiguranje na razdoblje od godine dana. U nastavku članka objašnjavaju se posebnosti u vezi s objema vrstama ugovora kojima se uređuju odnosi između radnika i poslodavca.

  1. Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
  2. Oslobođenje od doprinosa za zdravstveno osiguranje
  3. Način obračuna doprinosa i iskazivanje oslobođenja od plaćanja doprinosa u Obrascu JOPPD-u
Hashtags:
#MladeOsobe, #PrvoZaposlenje, #StažOsiguranja, #StručnoOsposobljavanjeZaRad