Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Hrvatska turistička kartica – neoporeziva nadoknada troškova za odmor
Stranica:
78.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Hrvatska turistička kartica predstavlja projekt na temelju kojeg bi se trebala povećati potrošnja hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turističkim sadržajima na području cijele Republike Hrvatske. Odlukom o uvođenju Mjere za poticanje potrošnje u ugostiteljstvu i turizmu u Republici Hrvatskoj omogućuje se zaposlenicima pristupačniji odmor kroz povećanje primitaka po osnovi rada koji će se omogućiti zaposlenicima na temelju službenoga platnog instrumenta komercijalnog naziva koji glasi Hrvatska turistička kartica. To je debitna platežna kartica, na temelju koje poslodavci svojim zaposlenicima mogu uplatiti neoporezivi dio primitka u visini od 331,81 €. Navedenu karticu izdavat će poslovna banka na ime korisnika – radnika. O tome više pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Tko ima pravo na naknadu za podmirenje troškova za odmor
  3. Tko može neoporezivo isplatiti naknadu za podmirivanje troškova za odmor
  4. Izdavanje Hrvatske turističke kartice i način isplate naknade za godišnji odmor
  5. Koje će se usluge moći podmirivati Hrvatskom turističkom karticom
Hashtags:
#CROKartica, #GodišnjiOdmorRadnika, #NeoporeziveIsplate, #Regres