Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Uvođenjem eura u RH, od 1. siječnja 2023. godine, porezni će obveznici na nešto jednostavniji način utvrditi obvezu PDV-a te svotu pretporeza pri stjecanju dobara unutar EU-a, osim ako je račun dobavljača u nekoj stranoj valuti. U prometu između dvaju poreznih obveznika, pri čemu je isporučitelj iz zemlje članice EU-a, a stjecatelj porezni obveznik iz RH, stjecatelj kao porezni obveznik treba obračunati PDV u RH te, uz zadovoljenje propisanih uvjeta, može priznati pretporez. U tzv. samoobračunu nema fizičkog plaćanja PDV-a nego se iskazivanjem obveze PDV-a i priznavanjem pretporeza (ako su zadovoljeni svi uvjeti) postiže porezna neutralnost u obračunu. Međutim, pravo priznavanja pretporeza nemaju mali porezni obveznici koji su prešli prag stjecanja i koji su samo registrirani za potrebe PDV-a. Nadalje, za stjecanje nekih dobara unutar EU-a propisani su posebni uvjeti, i to pri stjecanju novih prijevoznih sredstava i trošarinskih proizvoda.

  1. Što se smatra stjecanjem dobara unutar EU-a – zakonska osnova
  2. Utvrđivanje poreznog statusa sudionika pri stjecanju dobara unutar EU-a
  3. Oporezivo stjecanje dobara unutar EU-a – temeljna pravila
  4. Porezna osnovica pri stjecanju dobara unutar EU-a
  5. Naknadna odobrenja i terećenja unutar EU-a
  6. Mali porezni obveznici kao stjecatelji dobara iz EU-a i ostali poduzetnici koji nisu registrirani kao obveznici PDV-a
  7. Posebnosti pri stjecanju nekih dobara unutar EU-a
Hashtags:
#ObrazacPDV-S, #OdbitakPretporeza, #StjecanjeDobara