Primitci koji se smatraju drugim dohotkom ostvareni u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Primitci koji se smatraju drugim dohotkom ostvareni u inozemstvu
Stranica:
102.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Primitci koje fizičke osobe rezidenti RH ostvare u inozemstvu u skladu s tuzemnim poreznim propisima smatraju se drugim dohotkom. Prema Međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja smatraju se ostalim dohotkom osim nekih iznimaka koje navodimo na kraju članka. To su primitci koji nisu plaće, ni dohodak od trajnih samostalnih djelatnosti ni primitci od kapitala, imovine i imovinskih prava. Predujam poreza na dohodak plaća se u RH 30 dana od primitka novca na račun. Plaćeni predujam ne smatra se konačno plaćenim porezom, već podliježe utvrđivanju konačne porezne obveze u posebnom postupku kojega obavlja Porezna uprava nakon isteka poreznog razdoblja. Više o tome pročitajte u ovom članku.

  1. Uvodne napomene
  2. Koji se primitci u smislu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja smatraju ostalim dohotkom
  3. Oporezivanje drugog dohotka na koji je predujam poreza na dohodak plaćen u državi izvora dohotka koji se prema ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne smatraju ostalim dohotkom
  4. Uplatni računi na koje se uplaćuju doprinosi i porez na drugi dohodak
Hashtags:
#DohodakIzInozemstva, #DrugiDohodak, #IzbjegavanjeDvostrukogOporezivanja, #PorezNaDohodak