Primjena klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Primjena klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena
Stranica:
116.
Autor/i:
Autori: Marijana RADUSIN LIPOŠINOVIĆ , dipl. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Danijela ŠREPFLER , dipl. oec.
Sažetak:

U ovom članku autorice predstavljaju primjenu klasičnih transakcijskih metoda za određivanje transfernih cijena na praktičnim primjerima, iz aktualnog UN Praktičnog priručnika za transferne cijene za zemlje u razvoju. Kako bi se izabrala i primijenila najprimjerenija metoda transfernih cijena, važno je poznavati prednosti i slabosti svake metode, prirodu kontrolirane transakcije, dostupnost pouzdanih informacija potrebnih za primjenu odabrane metode te stupanj usporedivosti kontrolirane i nekontrolirane transakcije.

  1. Uvod
  2. Metoda usporedivih nekontroliranih cijena (skr. UNC)
  3. Metoda preprodajne cijene (skr. MPC)
  4. Metoda trošak plus (skr. MTP)
  5. Zaključak
Hashtags:
#AnalizaUsporedivosti, #Dobitak, #TransferneCijene