Revizija spajanja i povezivanje registara društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Revizija spajanja i povezivanje registara društva
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
  1. EU nastoji ojačati borbu protiv korupcijskog kriminala
  2. EU smanjuje birokraciju kod spajanja poduzeća
  3. Postignut dogovor o novoj uredbi za zaštitu originalnih proizvoda
  4. EK predlaže ažuriranje direktive o EU društvima
  5. EP izglasao mjere za usporedbu razlika u plaći na temelju spola
  6. EK propisuje “pravo na popravak” proizvoda
Hashtags:
#Revizija, #Spajanje