RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi, prvi hrvatski Zakon o arbitraži, kao svojevrstan arbitražni kodeks, obuhvaća supstancijalna i proceduralna pitanja. U odnosu na dosadašnje propise, koji su prestali vrijediti (osim za arbitražne ili državnosudske postupke u tijeku), Zakon donosi velike promjene i novosti. Promjene se odnose na samu arbitražu i na interferenciju državnoga suda i arbitraže. Novosti su posebice značajne na području poništaja pravorijeka (razlozi za to i postupak) te njegova priznanja i ovrhe. Postupovna rješenja koncentrirala su državnosudsko rješavanje najvažnijih arbitražnih pitanja u prvom stupnju na dva zagrebačka suda, Trgovački i Županijski, ovisno o njihovoj stvarnoj nadležnosti. Vrhovni sud RH nalazi se u ulozi apelacijskog i kasacijskog. U članku se, uz ukazivanje na novosti, komentiraju i tumače pojedina zakonska rješenja koja uređuju kompleksnu problematiku odnosa državnoga i izbranog suda.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)