Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom području

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2023
Članak:
Prijedlog Zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u javnom području
Stranica:
184.
Autor/i:
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Plaće službenika i namještenika koji rade u državnoj službi i javnim službama obračunavaju se putem jedinstvenoga informacijskog sustava za centralizirani obračun plaća, a podatci o službenicima i namještenicima vode se u Registru zaposlenih u javnom sektoru, koji je ustrojen još 2011. godine na temelju Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru. Tijekom primjena tog Zakona uočeni su određeni nedostatci, ali i potreba za boljim zakonodavnim uređenjem navedenog sustava. Stoga je 11. svibnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske podnijela Hrvatskom saboru Konačni prijedlog zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama. U ovom se članku govori o tome do kakvih će promjena doći u načinu vođenja podataka u Registru zaposlenih te korištenju sustava za centralizirani obračun plaća, kada predloženi Zakon stupi na snagu.

  1. Uvod
  2. Otvorena pitanja u dosadašnjoj provedbi Zakona i predložena rješenja
  3. Ciljevi koji se žele postići Prijedlogom zakona
Hashtags:
#DržavniSlužbeniciINamještenici, #JavnaSlužba, #JavnoPodručje, #ObustavaPlaće