Nova isplatna lista plaće i naknade plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Nova isplatna lista plaće i naknade plaće
Stranica:
19.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

Novim Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine propisuje se sadržaj obračuna isplaćene i neisplaćene plaće odnosno naknade plaće i isplaćenih primitaka (otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor). Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Nar. nov., br. 32/15., 102/15. i 35/17.). Poslodavci su obvezni najkasnije do 1. listopada 2023. godine uskladiti svoje obračunske isprave. Više o navedenome pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Kome se dostavlja isplatna lista obračunane plaće i naknade plaće – Obrazac IP1
  3. Obvezni sadržaj isplatne liste isplaćene plaće – Obrazac IP1
  4. Iskazivanje primitaka koji se ne smatraju plaćom na isplatnoj listi
  5. Sadržaj isplatne liste neisplaćene plaće
  6. Iskazivanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor na isplatnoj listi
  7. Mora li radnik potpisati isplatne listu i kako ju poslodavac treba dostaviti
  8. Način dostave isplatne liste
  9. Čuvanje isprava povezanih s obračunom plaće, naknade plaće i otpremnine
  10. Isplatna lista i euro
Hashtags:
#IsplatnaLista, #NaknadaPlaće, #ObračunPlaće, #Otpremnine