Računovodstvo troškova uporabe osobnih automobila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Računovodstvo troškova uporabe osobnih automobila
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnik u svojim poslovnim knjigama evidentira poslovne događaje vezane uz uporabu osobnih automobila neovisno o tome je li riječ o osobnim automobilima koji su dio njegove dugotrajne imovine ili se koriste po osnovi najma. Osnova za evidentiranje je vjerodostojna isprava koja dokazuje nastanak poslovnog događaja koji je vezan uz obavljanje gospodarske djelatnosti poduzetnika. Porezni položaj nastalih troškova različit je s motrišta odredaba Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit. O poreznom i računovodstvenom postupanju s troškovima uporabe osobnih automobila pročitajte u nastavku članka.

  1. Porezni položaj troškova uporabe osobnih automobila
  2. Računovodstveno praćenje troškova uporabe osobnih automobila
  3. Zaključak
Hashtags:
#OdbitakPretporeza, #OsobniAutomobili, #PoreznoNepriznatiTroškovi