Osobne usluge i kupnja dijela građevine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom osobnom uslugom te kupnja dijela građevine. Ako se osobna usluga prima na temelju ugovora o djelu, javna davanja (porez / prirez, obvezni doprinosi) imaju jednaku prirodu kao i („neto“) primitak te osobe.

Porez na promet nekretnina čini trošak nabave imovine i ponekad ne mora odgovarati umnošku kupovne cijene nekretnine i važeće porezne stope.

  1. Osobne usluge
  2. Kupnja stana
Hashtags:
#KupnjaImovine, #NeprofitnoRačunovodstvo, #UgovorODjelu