Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Stranica:
77.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće. Uz plaću radnici mogu pod određenim uvjetima kao naknadu za povećane troškove ostvariti neoporezivo regres u svoti od 663,62 € (pod uvjetom da nisu primili ni jednu drugi prigodnu nagradu tijekom poreznog razdoblja) te naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam u svoti od 331,81 €, neoporezivo, ali samo na temelju Hrvatske turističke kartice.1 O svemu tome detaljnije u nastavku.

  1. Uvod
  2. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora
  3. Visina naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora
  4. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #NaknadaPlaće, #Regres