Porezni položaj „lažnih“ trostranih poslova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Porezni položaj „lažnih“ trostranih poslova
Stranica:
102.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Pojam „lažnoga“ trostranog posla nije izravno definiran u odredbama propisa o PDV-u, međutim, „lažni“ trostrani poslovi s motrišta PDV-a predstavljaju poslove za koje nisu ispunjeni uvjeti za primjenu oslobođenja od plaćanja PDV-a za trostrane poslove iz čl. 141. Direktive o PDV-u. U poslovnoj je praksi najčešće riječ o poslovima u kojima sudjeluju dva porezna obveznika iz EU-a, a treći porezni obveznik nije iz EU-a ili je riječ o osobi koja nije porezni obveznik, o poslovima u kojima se dobra ne otpremaju izravno od prvog isporučitelja u lancu posljednjem kupcu dobara ili poslovima u kojima je riječ o transakcijama između više od triju poreznih obveznika iz EU-a. Autorica u članku daje primjere „lažnih“ trostranih poslova koji se najčešće pojavljuju u poslovnoj praksi.

  1. Uvod
  2. Definiranje „lažnih“ trostranih poslova
  3. Primjeri „lažnih“ trostranih poslova
  4. Zaključak
Hashtags:
#LažniTrostraniPoslovi, #OslobođenjaPDV, #PDV