Otpis potraživanja kod obrtnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Otpis potraživanja kod obrtnika
Stranica:
120.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Osnovno pravilo iz dohodovnih propisa jest da kada obrtnik otpisuje svoje potraživanje, treba iskazati primitak u Knjizi primitaka i izdataka. No u nekim slučajevima i pod određenim uvjetima pri otpisu potraživanja nije potrebno povećavati osnovicu za utvrđivanje dohotka, ali je možebitno potrebno za otpisana potraživanja iskazati obvezu za porez na dodanu vrijednost. O otpisu potraživanja obrtnik treba donijeti odluku. Više o tome pišemo u ovom članka.

  1. Uvod
  2. Otpisi potraživanja koje nije potrebno evidentirati kao primitak
  3. Postupanje s obvezom PDV-a po otpisanom potraživanju
  4. Otpis potraživanja koji je potrebno evidentirati kao primitak
Hashtags:
#Obrtnici, #OtpisPotraživanja, #PDV