Dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2023
Članak:
Dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca
Stranica:
155.
Autor/i:
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

Potaknuti velikom potrebom za dobrovoljnim vatrogascima koji obavljaju zadatke gašenja požara, izvršavanja zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda te ostalih utvrđenih zadataka u skladu sa Zakonom o vatrogastvu (Nar. nov., br. 125/19. i 114//22.), propisano je pravo za njihovo dodatno osiguranje. Stoga je donesen Pravilnik o kriterijima za priznavanje prava na dodatno osiguranje dobrovoljnih vatrogasaca (Nar. nov., br. 7/23.) kojima su propisani kriteriji i uvjeti koji se moraju ispuniti kako bi dobrovoljni vatrogasci bili dodatno osigurani za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti te način provedbe dodatnog osiguranja. Više o tome objašnjava se u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Obvezna osiguranja u određenim i posebnim okolnostima
  3. Ostala prava dobrovoljnog vatrogasca
  4. Primjer – obračun doprinosa
Hashtags:
#DodatnoOsiguranje, #Vatrogasci