Prodaja robe u komisiji s računovodstvenog i poreznog motrišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Prodaja robe u komisiji s računovodstvenog i poreznog motrišta
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Prodaja robe u komisiji temelji se na ugovoru o komisiji sklopljenom između komisionara i komitenta. S bilančnog i imovinskopravnog motrišta roba u komisiji ostaje u vlasništvu komitenta sve dok prodajom od strane komisionara ne prijeđe u vlasništvo kupca. Robu preuzetu u komisiju komisionar bilježi u izvanbilančnim zapisima sve do prodaje i obračuna s komitentom. Nakon prodaje robe, komisionar dostavlja komitentu obračun u kojem je utvrđen njegov udjel u prodajnoj vrijednosti robe. Obračun može zamijeniti „samoizdani račun“ koji komisionar ispostavlja umjesto komitenta.

U komisijskoj prodaji javljaju se dva prometa: jedan između komisionara i njegova kupca te drugi između komitenta i komisionara, što je posebno važno s motrišta PDV-a. O tome i drugim specifičnostima poreznog postupanja i računovodstvenog bilježenja komisijske prodaje pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Prodaja robe u komisiji
  3. Porezno i računovodstveno motrište prodaje robe u komisiji na veliko
  4. Porezno i računovodstveno motrište prodaje robe u komisiji na malo
  5. Zaključak
Hashtags:
#KomisijskaProdaja, #Računovodstvo