Protestirana jamstva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Protestirana jamstva
Stranica:
56.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju isplate po danim protestiranim jamstvima. Prijepor nastaje ako su jamstva dana i protestirana odnosno isplaćena osobi kojoj su dana uime druge proračunske osobe u godini u kojoj su i dana te ih je u istoj godini ta osoba i vratila davatelju jamstva.

  1. isplaćena protestirana jamstva i njihov povrat davatelju jamstva
  2. Dodatno objašnjenje ako je riječ o protestiranom jamstvu koje je dano, isplaćeno i naplaćeno u istoj proračunskoj godini
Hashtags:
#Jamstvo, #ProračunskiKorisnici