Povrat PDV-a iz RH kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Povrat PDV-a iz RH kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Stranica:
88.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

U ovome se članku objašnjava postupak povrata PDV-a stranim državljanima građanima – fizičkim osobama iz trećih zemalja, odnosno iz trećih područja te primjena Obrasca PDV-P na temelju kojeg se može ostvariti povrat PDV-a. Jedan od bitnih uvjeta za mogućnost ostvarivanja povrata PDV-a za te osobe je da vrijednost kupljenih dobara po jednom računu treba biti viša od 98,21 € s PDV-om, a povrat mogu ostvariti izravno od prodavatelja, odnosno u maloprodaji gdje su dobra kupljena, ili putem posrednika. To za prodavatelja znači da za vraćenu svotu PDV-a fizičkoj osobi može smanjiti poreznu obvezu. Napominjemo da se povrat PDV-a može ostvariti i za dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe.

O uvjetima koje treba ispuniti za ostvarivanje prava na povrat PDV-a, opširnije se može pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a u okviru putničkog prometa
  3. Obrazac PDV-P – elementi i popunjavanje
  4. Isplata povrata PDV-a kupcu u putničkom prometu
  5. Evidentiranje povrata PDV-a u poreznim i knjigovodstvenim evidencijama prodavatelja
  6. Osobitosti povrata PDV-a kod prodavatelja – obrtnika „dohodaša“
  7. Zaključak
Hashtags:
#ObrazacPDV-P, #PovratPDV, #PutničkiPromet, #StraniDržavljani