Novi i izmijenjeni standardi upravljanja kvalitetom – obveze revizorskih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Novi i izmijenjeni standardi upravljanja kvalitetom – obveze revizorskih društava
Stranica:
112.
Autor/i:
Autor: Branka PETRIČEVIĆ , univ. spec. oec.
Sažetak:

Na snazi je novi okvir upravljanja kvalitetom revizorskih društava koji čine Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 1 (dalje: MSUK 1)1, Međunarodni standard upravljanja kvalitetom 2 (MSUK 2)2 i izmijenjeni Međunarodni revizijski standard 220 (dalje: MRevS 220 (izmijenjen).3 Taj novi okvir upravljanja kvalitetom zamjenjuje dosadašnji okvir kontrole kvalitete koji se temeljio na Međunarodnom standardu kontrole kvalitete 1 (dalje: MSKK 1).4 O svemu više u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Zahtjevi MSUK-a 1
  3. Oblikovanje i implementiranje aktivnosti monitoringa
  4. Ocjenjivanje rada sustava upravljanja kvalitetom
  5. Dokumentacija
  6. Zahtjevi MSUK-a 2
  7. Obavljanje i dokumentacija pregleda kvalitete angažmana
  8. Zaključak
Hashtags:
#MRevS220, #Revizija, #UpravljanjeKvalitetom