Registracija u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Registracija u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Stranica:
126.
Autor/i:
Autor: Marija STOJANOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Zakon kojim je uređeno sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma od nekih obveznika zahtijeva i upis u registre. Tako je ta obveza propisana i za pružatelje usluga povezanih s trustovima i trgovačkim društvima i trgovce plemenitim metalima i dragim kamenjem. Ovo je uređeno posebnim pravilnikom. Propisani su i različiti rokovi upisa.

  1. Uvod
  2. Nadležnost za vođenje registra
  3. Obveznici upisa u registar
  4. Uvjeti upisa u registar
  5. Izdavanje rješenja o upisu u registar
  6. Brisanje obveznika iz registra
  7. Prekršajna odgovornost
  8. Obveza izvješćivanja
  9. Zaključak
Hashtags:
#SprječavanjePranjaNovca, #ZakonOSprječavanjuPranjaNovca