Računovodstvo šteta zbog prirodnih nepogoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Računovodstvo šteta zbog prirodnih nepogoda
Stranica:
37.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Štetu na imovini poduzetnika mogu uzrokovati elementarne nepogode ili ljudski faktor. Nastala šteta ima posljedice na poslovanje poduzetnika i najčešće dovodi do povećanih troškova koji se u pojedinim situacijama mogu nadoknaditi potraživanjem od osoba koje su štetu uzrokovale. S obzirom na to da je štetu teško predvidjeti i u cijelosti spriječiti, na poduzetniku je da kroz osiguranje svoje imovine smanji negativne posljedice nastalih šteta. Za štetu nanesenu drugima može odgovarati i poduzetnik, stoga je važno znati u kojim slučajevima i na koji način poduzetnik odgovara za nastalu štetu. O pravnom, računovodstvenom i poreznom motrištu štete na imovini poduzetnika te o slučajevima u kojima poduzetnik nadoknađuje štetu drugima, pročitajte u nastavku članka.

  1. Što su šteta i prirodna nepogoda te kako se mogu ublažiti
  2. Računovodstveno praćenje uplaćene premije osiguranja
  3. Računovodstveno praćenje nastale štete na dugotrajnoj imovini poduzetnika i njezinog otklanjanja
  4. Računovodstveno praćenje štete na kratkotrajnoj imovini poduzetnika
  5. Isplata odštete drugima
  6. Zaključak
Hashtags:
#OdgovornostZaŠtetu, #PrirodneNepogode, #Šteta, #TroškoviOtklanjanjaŠtete