Naknada za uređenje voda i nasljeđivanje nekretnina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Naknada za uređenje voda i nasljeđivanje nekretnina
Stranica:
75.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige razmatraju naplata naknade za uređenje voda te nasljeđivanje nekretnine ako je nasljeđuje jedinica lokalne samouprave (ošasna ostavina). Naknada za uređenje voda kao jedan od vodnih doprinosa može se naplaćivati i uz naplatu naknade za komunalni doprinos. Tome moraju biti i prilagođena knjiženja jer ona nije prihod jedinice lokalne samouprave. Ako je riječ o ošasnoj ostavini, u nekim okolnostima ne može se u času njezina primitka odobriti prihod razdoblja.

  1. Naplata naknade za uređenje voda uz komunalni doprinos
  2. Nasljeđivanje nekretnine
Hashtags:
#OšasnaImovina, #ProračunskoRačunovodstvo