Aktualnosti u vezi s isplatnom listom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Aktualnosti u vezi s isplatnom listom
Stranica:
80.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dražen OPALIĆ , mag. oec.
Sažetak:

Poslodavac je obvezan, najkasnije 15 dana od dana isplate plaće, naknade plaće, otpremnine ili naknade za neiskorišteni godišnji odmor dostaviti radniku, obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Obveza dostave obračuna naknade za neiskorišteni godišnji odmor te neoporezivih primitaka je novost u Zakonu o radu. Neke aktualnosti i primjere isplatnih listi navodimo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Isplata primitaka na različite datume
  3. Iskazivanje neoporezivih primitaka na isplatnoj listi
  4. Iskazivanje razdoblja na isplatnoj listi
  5. Podatci o radnom vremenu (oblicima rada odrađenim prema satima)
  6. Iskazivanje naknade za neiskorišteni godišnji odmor na isplatnoj listi
  7. Kako se može dostaviti isplatna lista
  8. Primjeri iskazivanja podataka na isplatnoj listi
  9. Isplatna lista neisplaćene plaće – primjeri
Hashtags:
#IsplatnaLista, #ObračunPlaće