Posebnosti u oporezivanju dobara malih poreznih obveznika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Posebnosti u oporezivanju dobara malih poreznih obveznika
Stranica:
113.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Mali se porezni obveznici s motrišta PDV-a smatraju poreznim obveznicima, ali nisu redoviti porezni obveznici, a to znači da se ne nalaze u bazi poreznih obveznika RH jer nisu prešli propisani prag isporuka od 39.816,84 €. To znači da u tuzemnim prometima – isporukama dobara i usluga ne zaračunavaju PDV te ne mogu koristiti pretporez. Međutim, u određenim poreznim situacijama, i to kod stjecanja dobara iz EU-a (ako su prešli prag stjecanja) te stjecanja i isporuka inozemnih usluga (B2B) mali porezni obveznici trebaju zatražiti PDV ID broj (tada se nalaze samo u bazi VIES) te trebaju prenijeti poreznu obvezu na inozemne kupce ili od njih preuzeti poreznu obvezu. U tim prometima imaju samo obvezu PDV-a, međutim kao mali porezni obveznici nikada nemaju pravo na pretporez. U sljedećem broju časopisa RRiF može se pročitati o oporezivanju usluga malih poreznih obveznika.

  1. Uvod
  2. Tko su mali porezni obveznici, kada trebaju preuzeti / prenijeti poreznu obvezu i zatražiti PDV ID broj
  3. Posebnosti u prometu dobara malih poreznih obveznika
Hashtags:
#B2B, #MaliPorezniObveznik, #OSS, #RegistracijaZaPotrebePDV