Alternativa CAPM-u u izračunu diskontne stope

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Alternativa CAPM-u u izračunu diskontne stope
Stranica:
157.
Autor/i:
Autor: Josip KOVAČ , mag. oec.
Sažetak:

U procjeniteljskoj je praksi općeprihavaćen model CAPM (u proširenoj formi) kao alat za izračun diskontne stope. Cilj je ovog članka predstaviti bolju metodologiju za izračun diskonte stope te objasniti razloge zbog čega je predmetna metodologija bolja od CAPM-a. Implementiranjem predmetne metodologije procjenitelj može očekivati preciznije (a time i obranjivije) procjene.

  1. Veza između ostvarenih povrata i tržišne kapitalizacije d.d.-a
  2. Osnovne postavke Abramsova modela
  3. Zašto je privatni kapital rizičniji od javnog kapitala
  4. Kako doći do novih podataka
  5. Problemi modela CAPM (jednostavna i proširena forma)
  6. Zaključak
Hashtags:
#AbramsovModel, #DiskontnaStopa, #TržišnaKapitalizacija