Financijski leasing osobnih automobila kod obrtnika koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Financijski leasing osobnih automobila kod obrtnika koji PDV plaćaju prema naplaćenim naknadama
Stranica:
164.
Autor/i:
Autor: Ivan PETARČIĆ, mag. oec.
Sažetak:

Obrtnici i druge samostalne djelatnosti koji vode poslovne knjige i na temelju njih utvrđuju dohodak pri ulasku u sustav PDV-a, najčešće odabiru primjenu postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama. Kada takvi porezni obveznici nabavljaju dugotrajnu imovinu na financijski leasing, pretporez ne priznaju po primitku isporuke nego po plaćanju rata leasinga. U slučaju nabave osobnog automobila potrebno je voditi računa i o propisanim ograničenjima u vezi s priznavanjem izdataka i pretporeza. Detaljnije o tome pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Kupnja osobnog automobila putem financijskog leasinga
  3. Primjer kupnje osobnog automobila na financijski leasing kod obrtnika
Hashtags:
#FinancijskiLeasing, #KPI, #ObrtništvoSlobodnaZanimanja, #OsobniAutomobili