Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Rad umirovljenika prema ZR-u, ZOO-u i ZTD-u
Stranica:
193.
Autor/i:
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autori u ovome članku sa statusnog motrišta te motrišta poreza, doprinosa i obveznih osiguranja razmatraju u cjelini bitna pitanja za rad umirovljenika, koji je u aktualnoj situaciji pomanjkanja radne snage u nas itekako aktualan. Pritom je važno istaknuti da umirovljenici trebaju raditi tako da zadrže mirovinu. Oni, dakako, mogu raditi u skladu sa Zakonom o radu, a osim toga, u zakonom propisanim uvjetima i na temelju nekih drugih propisa, kao što su Zakon o obveznim odnosima, Zakon o trgovačkim društvima i dr., također mogu raditi, o čemu pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Temeljna statusno-PRAVNA pitanja rada umirovljenika na temelju Zakona o radu i još nekih zakona
  3. Socijalni i porezni status zaposlenih umirovljenika
  4. Doprinosi i porez na dohodak umirovljenika člana uprave
  5. Prava zaposlenih umirovljenika s osnove radnog odnosa
  6. Rad umirovljenika po ugovoru o djelu
Hashtags:
#Doprinosi, #RadUmirovljenika, #Umirovljenici