Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
Stranica:
216.
Autor/i:
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Zakon o proračunu uređuje sadržaj proračuna i financijskog plana, postupak njihova donošenja, njihovo izvršavanje. Taj Zakon propisuje sastavljanje izvještaja o njihovu izvršenju, a o njihovu izvršenju izvještava se za polugodište i godinu određene proračunske godine.

Kako bi se detaljnije uredilo to izvještavanje, donesen je poseban provedbeni propis, Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Prema njegovim pravilima, a koja su detaljno razrađena u ovom članku, prvi put bi se trebalo izvještavati za prvo polugodište 2023. godine.

  1. Uvod
  2. Sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
  3. Sadržaj i izgled polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika
  4. Podnošenje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika
  5. Donošenje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
  6. Objava polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju
Hashtags:
#FinancijskiPlan, #JavnoPodručje, #PolugodišnjiIzvještaji, #ProračunskoRačunovodstvo