Poslovne obavijesti iz javnog područja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2023
Članak:
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Stranica:
247.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:
  1. Socijala skrb
  2. Prehrana učenika osnovnih škola
  3. Pravosudna tijela
  4. Radna Mjesta i Koeficijenti Složenosti U Državnim Službama
  5. Izvršenje proračuna i financijskog plana
  6. Savjeti mladih
  7. Fiskalna odgovornost
  8. Školske sheme
  9. Pomoći JLP(R)S-ovima zbog smanjenja sredstava fiskalnog izravnanja
  10. Programski ugovori u visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti
Hashtags:
#JavnoPodručje