Aktualna pitanja ugovora o djelu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2023
Članak:
Aktualna pitanja ugovora o djelu
Stranica:
8.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ugovorom o djelu obvezuje se jedna strana toga ugovora obaviti određeni posao, a druga strana obvezuje se platiti joj za to naknadu.

Taj je ugovor zastupljen u našoj aktualnoj praksi, što potvrđuje nemali broj upita vezanih za taj ugovor. Slijedom navedenoga, u ovome članku ne razmatramo institut ugovara o djelu u cijelosti nego se usredotočujemo na korelaciju tog ugovora s radnim odnosom.

  1. Uvod
  2. Sažeto o ugovoru o djelu
  3. Zaključak
  4. Sažeto o ugovornim stranama ugovora o djelu
  5. Razgraničenje ugovora o djelu i ugovora o radu
  6. Neka izdvojena pitanja
  7. Naznaka o poreznom položaju isplate primitaka na temelju ugovora o djelu
Hashtags:
#PrikriveniRadniOdnos, #RadniOdnosi, #UgovorODjelu