Novela Zakona o Državnom inspektoratu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2023
Članak:
Novela Zakona o Državnom inspektoratu
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu redefinirani su inspekcijski poslovi pojedinih inspekcijskih tijela koji djeluju unutar Državnog inspektoratu. U cilju daljnjeg poboljšanja djelovanja Državnog inspektorata, izvršene su i druge normativne intervencije, o čemu detaljnije pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Djelokrug inspektorata
  3. Inspekcije unutar inspektorata
  4. Djelokrug pojedinih inspekcija unutar inspektorata
  5. Posebne ovlasti inspektora
  6. Unutarnje ustrojstvo i upravljanje inspektoratom
Hashtags:
#DržavniInspektorat