Posebnosti u godišnjem obračunu servisnih - uslužnih djelatnosti za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2024
Članak:
Posebnosti u godišnjem obračunu servisnih - uslužnih djelatnosti za 2023. godinu
Stranica:
15.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. struč. stud., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Uslužne odnosno servisne djelatnosti u najvećem broju obavljaju trgovačka društva (j.d.o.o. i d.o.o.) kao mikro i mala, a vrlo rijetko kao srednje velika trgovačka društva. Stoga su i financijski izvještaji tih poduzetnika u svemu jednaki kao i za druge djelatnosti trgovačkih društva ove veličine.

Posebnosti poslovanja ovih poduzetnika jest popravak ili izrada predmeta različite namjene. Najbrojniji su u području autoservisa, popravka predmeta za kućanstvo, strojeva i opreme, održavanja građevina, hortikulture, čišćenje prostora i dr. Ustroj praćenja nabave i utrošaka materijalnih komponenti uslužnog procesa vrlo je različit. Kod završnih knjiženja prije sastavljanja godišnjih poreznih i financijskih izvještaja mogu postojati dvojbe i neriješena stanja, pa ćemo u članku pokušati dati odgovore na neka pitanja.

  1. Pristup
  2. Nabava i uporaba pričuvnih dijelova
  3. Uporaba pričuvnih dijelova za potrebe servisa iz vlastite trgovine / veleprodajnog skladišta
  4. Dvojbe u vezi sa zaračunavanjem cijene servisne usluge
  5. Nabava dijelova uz otkup od građana
  6. Uporaba vlastitih rabljenih ili obnovljenih dijelova
  7. Postupci kod zamjene dobara u jamstvenom roku
  8. Poduzetnici koji se uz servis bave i trgovinom
  9. Popis sa stanjem 31. prosinca 2023. godine i nedovršene usluge
  10. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Autoservis, #GodišnjiObračun2023, #JamstveniRok, #Jamstvo, #RačunovodstvoServisa, #UslužneDjelatnosti