Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2024
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj djelatnosti za 2023. godinu
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:

Posebnosti kod sastavljanja godišnjeg obračuna za poduzetnike koji obavljaju trgovačku djelatnost prvenstveno se odnose na primjenu poreznih propisa – posebice porezna na dobitak i poreza na dodanu vrijednost, ali i primjenu računovodstvenih standarda, od kojih su najvažniji HSFI 10 odnosno MRS 2 – Zalihe u području vrednovanja zaliha trgovačke robe. U ovom ćemo članku podsjetiti računovođe na neke od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u postupku izrade godišnjeg obračuna za 2023. godinu ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima.

  1. Uvod
  2. Kontrola računovodstvenih postupaka pri prelasku na euro
  3. Vrednovanje zaliha trgovačke robe
  4. Podnošenje izvješća o obvezama i potraživanjima od povezanih osoba na temelju nabave i prodaje roba (obr. PD-IPO)
  5. Predujmovi za robu
  6. Naknadni popusti u trgovini
  7. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe
  8. Darovanja trgovačke robe i doniranje hrane
  9. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2023. godine
Hashtags:
#GodišnjiObračun2023, #Popusti, #Predujmovi, #RačunovodstvoTrgovine, #Trgovina