Primjena umanjenja osnovice kod obračuna bolovanja i roditeljskih naknada

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2024
Članak:
Primjena umanjenja osnovice kod obračuna bolovanja i roditeljskih naknada
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Nesposobnost za rad zbog bolesti radnika i obračun i isplata naknade plaće predstavlja problematiku zbog svojih specifičnosti kod izračuna svote naknade plaće, a nakon reforme u načinu obračuna doprinosa i u smislu obračuna doprinosa i primjeni odredbe o mogućnosti umanjenja osnovice za doprinos u određenim okolnostima. U ovom je članku objašnjen obračun naknade plaće za slučaj kada radnik nema prosjeka isplaćenih plaća u prethodnih 6 mjeseci, obračun naknade plaće na teret poslodavca i na teret HZZO-a, primjena umanjenja te prikazivanje na Obrascu JOPPD.

  1. Umanjenje osnovice za obračun doprinosa
  2. Obračun naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca
  3. Isplata plaće i naknada plaće za vrijeme bolovanja na teret HZZO-a ili na teret državnog proračuna
  4. Bolovanje nakon 43. dana kada nema prosjeka plaća – primjena umanjenja
  5. Dopust radi njege djeteta s poteškoćama u razvoju i roditeljski dopust s polovinom punoga radnog vremena
Hashtags:
#Bolovanje, #NaknadaPlaće, #PoreznaReforma2024, #RodiljneIRoditeljskePotpore, #UmanjenjeMIO1stup