O radu na izdvojenome mjestu rada

Časopis: Pravo i porezi - 2.2024
Članak:
O radu na izdvojenome mjestu rada
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ugovor o radu je temelj zasnivanja radnog odnosa u nas. Sam se rad može obavljati u prostoru poslodavca te na drugom mjestu ili mjestima koja to nisu. Jedan od oblika rada koji se ne obavlja u prostoru poslodavca jest rad na izdvojenom mjestu rada.

S obzirom na to da je ovaj institut vrlo zastupljen u aktualnoj praksi, o nekim pitanjima rada na izdvojenome mjestu rada pišemo u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Normativni okvir
  3. Neka općenita pitanja kod rada na izdvojenome mjestu rada
  4. O ugovoru o radu na izdvojenome mjestu rada
  5. O pravima i obvezama ugovornih strana ugovora o radu na izdvojenome mjestu rada
  6. Naznaka o paušalnoj naknadi
  7. Sankcije
Hashtags:
#IzdvojenoRadnoMjesto, #RadnoPravo, #UgovorORadu