Zahtjevi europske direktive o primjerenima minimalnim plaćama

Časopis: Pravo i porezi - 2.2024
Članak:
Zahtjevi europske direktive o primjerenima minimalnim plaćama
Stranica:
7.
Autor/i:
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.
Sažetak:

Materija minimalne plaće iznimno je aktualna i dinamična. U nas je način utvrđivanja svote te plaće, rokovi njezina utvrđivanja, način određivanja te plaće radnika i utvrđivanja minimalnih povećanja plaće po pojedinim zakonskim osnovama ustanovljen Zakonom o minimalnoj plaći.

Autorica u ovome članku detaljno i na zanimljiv način razmatra institut minimalne plaće u svjetlu Direktiva (EU) 2022/2041 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. listopada 2022. o primjerenima minimalnim plaćama u Europskoj uniji, između ostaloga razmatrajući obveze utvrđene spomenutom Direktivom.

  1. Uvod
  2. Svrha Direktive
  3. Otkud ideja za Direktivu EU-a o minimalnoj plaći u EU-u
  4. Postupak utvrđivanja visine minimalne plaće
  5. Što imamo u Republici Hrvatskoj
  6. Što trebamo učiniti
  7. Promicanje kolektivnog pregovaranja o plaćama
  8. Ostale mjere koje zahtijeva Direktiva
  9. Zaključno
Hashtags:
#Direktiva2022/2041, #MinimalnaPlaća, #RadnoPravo