Porezne kartice i obrazac ID-1 za 97. godinu koje treba predati u Poreznu upravu do 31.siječnja 98g.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Porezne kartice i obrazac ID-1 za 97. godinu koje treba predati u Poreznu upravu do 31.siječnja 98g.
Stranica:
128.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: