Konačnii obračun amortizacije za samostalne dijelatnosti za 1997. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.1998
Članak:
Konačnii obračun amortizacije za samostalne dijelatnosti za 1997. godinu
Stranica:
146.
Autor/i:
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: